Førstehjælp

Projektet om førstehjælp for mennesker med særlige behov startede, som en tanke hos den tidligere generalsekretær i Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Denne tanke byggede jeg videre på, og blev for alvor skudt i gang efter en episode med vandskade i et af husene på Jobkollegiet.

Det er en morgen og der er vandskade i kælderen. Kælderen er fyldt med vand og det fosser ud. Lige over det sted hvor vandet fosser ud, er der en stophane, som vil kunne løse problemet. De unge som bor på kollegiet, har aldrig oplevet sådan en situation før, og står selvfølgelig uden løsnings muligheder. De gør det de kan, og tager gummistøvler på. Det er normalt den løsning der skal til, for at undgå våde fødder.

Det fik mig til at tænke over, hvad gør de hvis en af deres venner eller veninder en dag falder om? Har de unge mulighed for at bruge deres allerede eksisterende færdigheder, til at takle denne nye alvorlige situation (akkomodativ læring). Dette vil jeg helst ikke lade være uopklaret og tog sagen i egen hånd.

Jeg undersøgte forskellige virksomheder, som udbyder førstehjælp, om de havde mulighed for at undervise målgruppen på Jobkollegiet. Med mit kendskab til undervisning og til de unges udvikling, ønsker jeg en særlig form for undervisning, for at de unge opnår det størst mulige læring. Jeg følte ikke at udbyderen kunne møde de krav, da de ingen pædagogisk kendskab eller erfaring med målgruppen. Ud over det, vil det blive meget dyrt. Jeg tog derfor selv uddannelsen som førstehjælpsinstruktør, og gik i gang med projektet.

De unge på Jobkollegiet skulle selvfølgelig være en del af det, og det skulle være deres ”fritidsjob”. Derfor fortalte jeg om projektet på et beboermøde, og inviteret til jobsamtale. 6 deltog i jobsamtale, og der blev udvalgt 3. Disse 3 har efterfølgende modtaget uddannelse som assistenter, og vil deltage i undervisningen fremover.

For mere info kontakt Rasmus Persen, Rasmus@jobkollegiet.dk

Hvad tilbyder vi
Artikler og billeder
Priser
Skovbakkevej

Skovbakkevej 51, 8220 Brabrand
Cvr 34371121
Personale 3023 7560
Beboer 8616 0211

Forstander Sanne Thybo
sanne@jobkollegiet.dk
2465 1071

Tjørneagervej
Tjørneagervej 7, 8220 Brabrand Personale 3023 5672
Beboer 8643 8674

Røgelvej
Røgelvej 2, 8220 Brabrand
Personale 3023 7568

Følg os